ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต 
นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต
นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต  
     ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณปี 2567เปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗เปิดอ่าน
     รายงานผลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     มาตรการ แนวทางปฏิบัติในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการเปิดอ่าน
     ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เปิดอ่าน
     คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดอ่าน
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเปิดอ่าน
     มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เปิดอ่าน
     มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเปิดอ่าน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการรับสินบนเปิดอ่าน
     มาตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเปิดอ่าน
     นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดอ่าน
     แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เปิดอ่าน
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
One Stop Service :OSS
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,054,205

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.