ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)  
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนก.พ.2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มกราคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ พฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กันยายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560เปิดอ่าน
     ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนม.ค.-เม.ย.59เปิดอ่าน
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
One Stop Service :OSS
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,054,166

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.