ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ 

ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ  

ชุมชนบ้านสายโท  2  เหนือ  หมู่ที่  9  

ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ประมาณ 1.90 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 1,187.5 ไร่

จำนวนประชากร  ชาย  221 คน  หญิง  240 คน  รวม  461 คน จำนวน ครัวเรือน  129 หลัง  

       ผู้ใหญ่บ้าน  นายอุทัย  พะธะนะ                              เบอร์โทรศัพท์ 09 85946876

      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางจินตนา   ยะปะตัง                   เบอร์โทรศัพท์  09 8664  1150

     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประสิทธิ์  นรสิงห์                     เบอร์โทรศัพท์  06 2991 8681

    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   นางสาวชุติมา  แป้นทองมอญ

(ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม  2564  )

นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.8.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,543,499

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.