ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้ 

ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้
ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้  

ชุมชนบ้านสายโท  1  ใต้  หมู่ที่  7

ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ประมาณ 1.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,000 ไร่

จำนวนประชากร  ชาย  505 หญิง  530 รวม  1,036 คน  จำนวน 312 ครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน  นายธงชัย  เสาเปรีย                                   เบอร์โทรศัพท์  09 8957 1361

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  คมกริด    พรมพิลา                            เบอร์โทรศัพท์           -

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นางสุกัญญา  อยู่ระมัด                        เบอร์โทรศัพท์  09  8204  9728

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายภูวนาท  สุระทอง                         เบอร์โทรศัพท์  08 0735  9483

(ข้อมูล ณเดือนตุลาคม 2564)

นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.80.119
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,386,073

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.