ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 3031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ 

ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ  

ชุมชนบ้านสายโท  1  เหนือ  หมู่ที่  6

ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื้อที่ประมาณ 1.70 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,062.5 ไร่

จำนวนประชากร  ชาย  183 คน หญิง  180 คน  รวม 363 คน จำนวน  125 ครัวเรือน

         ผู้ใหญ่บ้าน  นายทองใบ  หารศรีภูมิ                      เบอร์โทรศัพท์  08 3373 9296

         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายศิริชัย  ดิบประโคน               เบอร์โทรศัพท์  09 3030 4021

         ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน นายสุมิตร  เตียกประโคน             เบอร์โทรศัพท์  09 8119 4569

         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายสำราญ  ถุงกุตโถ                เบอร์โทรศัพท์  09 7208 5047

(ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม  2564)

นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.8.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,543,541

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.