ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 56 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

 

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

ประกอบด้วยองค์กรดังนี้

                1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

                2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง และ

รองนายกเทศมนตรี 2 คน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง 4 ปี ฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลตามกฎหมาย    

                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท แบ่งส่วนบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล    ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ , งานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทะเบียนราษฏร,   งานรักษาความสงบ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานประชาสัมพันธ์ , งานบริการและเผยแพร่วิชาการ , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานจัดทำงบประมาณ , งานนิติการ , งานนิติกรรมสัญญา ,         งานพัฒนาชุมชน , งานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2. กองคลัง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุและทรัพย์สิน , งานผลประโยชน์ , งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานผังเมือง , งานสาธารณูปโภค , งานสวนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม , งานวางแผนสาธารณสุข , งานศูนย์บริการสาธารณสุข , งานทันตกรรม , งานเภสัชกรรม , งานรักษาความสะอาด , งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานส่งเสริมสุขภาพ , งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , งานสัตวแพทย์ , งานแบบแผนและก่อสร้างงานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ , งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

5. กองการศึกษา   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานงบประมาณ , งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ,งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนาหน่วยศึกษานิเทศก์ ,งานโรงเรียนเทศบาล

 

                        จำนวนพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลสามัญ     จำนวน       20    คน

พนักงานวิสามัญ                 จำนวน       -      คน

ลูกจ้างประจำ                        จำนวน       1      คน

ลูกจ้างตามภารกิจ                   จำนวน       17    คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ        จำนวน       35    คน

 

                                รวม        จำนวน       73  คน

                ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

 

 
 
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.118.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,285,544

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı