ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                ภูมิอากาศ

                ภูมิอากาศ ปี   2562

อุณหภูมิสูงสุด 39.00 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 12.00 องศาเซลเซีย

                อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย.    36.00 องศาเซลเซียส

                อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน    ก.ค. - ต.ค.  35.00 องศาเซลเซียส

              อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน   พ.ย - ก.พ. 18.00 องศาซลเซียส

ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน   มี.ค. - มิ.ย. 145.40 ม.ม.

                ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน ก.ค. - ต.ค. 160.10 ม.ม.

                ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน พ.ย. - ก.พ.  0.02 ม.ม.

 

                แหล่งน้ำ

                -อ่างเก็บน้ำบ้านโคกระเหย เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคตลอดปี

                - อ่างเก็บน้ำหนองตาปล้อง  บ้านสายโท 1 เหนือ  หมู่ที่ 6  เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้ตลอดปี

               - อ่างเก็บน้ำหนองบัวแดง  บ้านสายโท 2  เหนือ  หมู่ที่ 9  เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้ตลอดปี

               -  สระน้ำคุ้มเก้า บ้านสายโท 1  ใต้  หมู่ที่ 7 มีน้ำขังตลอดปี  ใช้ในการเกษตร

               -  สระน้ำชุมชนบ้านโคกระเหย  บ้านโคกระเหย  หมู่ที่  13 มีน้ำขังตลอดปี  ใช้ในการเกษตร

               -  คลองระบายน้ำ ค.ส.ล.ชุมชนบ้านสายโท 2  ใต้  หมู่ที่ 8  เป็นคลองดาดคอนกรีต มีน้ำขังตลอดทั้งปี แหล่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านสายโท 2 ใต้  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล

                - ลำห้วยโอบก เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

          

                ขยะมูลฝอย

                - ปริมาณขยะในเขตเทศบาลประมาณวันละ 10.5 - 12 ตัน

                - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น

                - รถยนต์ เบอร์ 1 รถเก็บขนขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุ 12 ลบ. หลาซื้อ ปี 2544

                - รถยนต์ เบอร์ 2 รถเก็บขนขยะ แบบเปิดข้างเทท้ายขนาดความจุ 10 ลบ. เมตร ซื้อปี 2545

                - รถยนต์ เบอร์ รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ. เมตร ซื้อปี 2546

                - ปริมาณขยะที่เก็บได้ประมาณวันละ 10.5- 12 ตัน กำจัด โดยวิธีกองแล้วเผา และฝังกลบ

                                                          ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

 

 

 

 

เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,448

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม