ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                การคมนาคม การจราจร
                การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ในปัจจุบันนับว่าสะดวกเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน / ชุมชนสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   224 ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัดสะดวกรวดเร็ว โดยมีระยะทางดังนี้
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท – อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง   70   กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท – อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง   25   กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท – อำเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์   ระยะทาง   30   กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท – อำเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
 
                การประปา
                ระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอละหานทราย ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ 945 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 5,000 ลบ.ม. ต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ 2,800 ลบ.ม. ต่อวัน    แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คืออ่างเก็บน้ำลำนางรอง และห้วยเมฆา ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ประมาณ 40 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร
                                                                                                         ที่มา : สำนักงานการประปาสาขาบ้านกรวด
 
                การไฟฟ้า
                สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการฟ้าในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบ้านกรวด ส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ อุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น
                 - จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท   ประมาณ   1,235 หลังคาเรือน
                 - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท   99.98 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด
                                                                                                       ที่มา : การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบ้านกรวด
               
                การสื่อสาร
                สำนักงานโทรศัพท์ประโคนชัย เป็นหน่วยงานให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท 
                -   จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่    350 หมายเลข
                -   จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 12 หมายเลข
                                                                                                                ที่มา : สำนักงานโทรศัพท์ประโคนชัย
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,464

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม