ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

 

ด้านเศรษฐกิจ
                การเกษตร
                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีดังนี้
                - การเพาะปลูก ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือการเพาะปลูกยางพารา และข้าว ซึ่งมีการปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกมันสำปะหลัง พืชผักและผลไม้
                - การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร,ไก่ , เป็ด ,โค, และกระบือ
                 การพาณิชย กรรมและบริการ
                 สถานประกอบการด้านพาณิชย กรรม
                                 ก. สถานีบริการน้ำมัน   3   แห่ง
                                ข. ร้านค้าพาณิชย์ / ห้างสรรพสินค้า /ร้านสะดวกซื้อ/    85  แห่ง
                                ค. ตลาดสด   1  แห่ง
                                ง. สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 187 แห่ง
                สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                                ก. สถานธนานุบาล - แห่ง
                                ข. โรงฆ่าสัตว์  2  แห่ง
                สถานประกอบการค้าด้านบริการ
                                ก. โรงแรม/รีสอร์ท     1 แห่ง
                                ข. ธนาคาร 1 แห่ง
                                ค. บริการกดเงินสด   (ตู้เอทีเอ็ม)   5   แห่ง
                                ง. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 7 แห่ง
                                                    ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,533

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม