ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

 

ด้านเศรษฐกิจ
                การเกษตร
                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีดังนี้
                - การเพาะปลูก ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือการเพาะปลูกยางพารา และข้าว ซึ่งมีการปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกมันสำปะหลัง พืชผักและผลไม้
                - การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่าย เช่น สุกร,ไก่ , เป็ด ,โค, และกระบือ
                 การพาณิชย กรรมและบริการ
                 สถานประกอบการด้านพาณิชย กรรม
                                 ก. สถานีบริการน้ำมัน   3   แห่ง
                                ข. ร้านค้าพาณิชย์ / ห้างสรรพสินค้า /ร้านสะดวกซื้อ/    85  แห่ง
                                ค. ตลาดสด   1  แห่ง
                                ง. สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 187 แห่ง
                สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                                ก. สถานธนานุบาล - แห่ง
                                ข. โรงฆ่าสัตว์  2  แห่ง
                สถานประกอบการค้าด้านบริการ
                                ก. โรงแรม/รีสอร์ท     1 แห่ง
                                ข. ธนาคาร 1 แห่ง
                                ค. บริการกดเงินสด   (ตู้เอทีเอ็ม)   5   แห่ง
                                ง. สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 7 แห่ง
                                                    ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,017,644

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.