ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ประวัติของเทศบาล 

ประวัติของเทศบาล
ประวัติของเทศบาล  
ประวัติของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตลาดนิคมปราสาทเป็นเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ฉบับกฤษฏีกา   เล่ม 116 ตอนที่ 104 ก. ลงวันที่ 26 ตุลาคม   2542 มีพื้นที่ 12.51 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปราสาท
                นับแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้ชั้นบน ของที่ว่าการอำเภอ       บ้านกรวดเป็นสำนักงาน ต่อมาขอใช้เรือนรับรองของที่ทำการนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดเป็นสำนักงานอยู่ระยะหนึ่ง จนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและได้ประชุมสภาเทศบาลเป็นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นจึงได้ต่อเติมอาคารโรงรถเป็นสำนักงานและต่อมาได้ต่อเติมอีกครั้งเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลและได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,541

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม