ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     ประวัติของเทศบาล 

ประวัติของเทศบาล
ประวัติของเทศบาล  
ประวัติของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลตลาดนิคมปราสาทเป็นเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ฉบับกฤษฏีกา   เล่ม 116 ตอนที่ 104 ก. ลงวันที่ 26 ตุลาคม   2542 มีพื้นที่ 12.51 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปราสาท
                นับแต่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาล ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้ชั้นบน ของที่ว่าการอำเภอ       บ้านกรวดเป็นสำนักงาน ต่อมาขอใช้เรือนรับรองของที่ทำการนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดเป็นสำนักงานอยู่ระยะหนึ่ง จนมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและได้ประชุมสภาเทศบาลเป็นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้ จากนั้นจึงได้ต่อเติมอาคารโรงรถเป็นสำนักงานและต่อมาได้ต่อเติมอีกครั้งเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลและได้เปิดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,017,701

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.