ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  
 สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 12  ถนน บ้านกรวด-พนมดงรัก  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่  12.51  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ            จดเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศใต้                 จดเขตเทศบาลตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศตะวันออก      จดเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศตะวันตก        จดเขตเทศบาลตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  

จำนวนประชากร

              จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ณ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,787คน  เป็นชาย 2,325 คน  เป็นหญิง 2,462  คน  จำนวนหลังคาเรือน  1,716  หลังคาเรือน  เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อ  พื้นที่รวมทั้งหมดมีค่าประมาณ 382.65คน/ตารางกิโลเมตร

              จำนวนประชากรแยกตามอายุ

จำนวนประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 546 547 อายุตำกว่า  18  ปี
จำนวนประชากร 1,556 1,492 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 360 286 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,462 2,325 ทั้งสิ้น  4,787

จำนวนชุมชน 8  ชุมชน

ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย
1.ชุมชนบ้านปราสาท ม.1 73 56 57
2.ชุมชนบ้านปราสาท ม.2 127 195 197
3.ชุมชนบ้านสายโท 1  เหนือ ม.6 122 176 176
4.ชุมชนบ้านสายโท 1  ใต้ ม.7 309 530 506
5.ชุมชนบ้านสายโท 2  ใต้ ม.8 154 226 205
6.ชุมชนบ้านสายโท 2  เหนือ ม.9 127 228 214
7.ชุมชนบ้านตลาดนิคม ม.12 494 508 415
8.ชุมชนบ้านโคกระเหย ม.13 309 543 555

วันที่อ้างอิง  26/11/2563

เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,552

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม