ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  
 สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 12  ถนน บ้านกรวด-พนมดงรัก  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่  12.51  ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ            จดเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศใต้                 จดเขตเทศบาลตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศตะวันออก      จดเขตเทศบาลตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด
  • ทิศตะวันตก        จดเขตเทศบาลตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  

จำนวนประชากร

              จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ณ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  4,787คน  เป็นชาย 2,325 คน  เป็นหญิง 2,462  คน  จำนวนหลังคาเรือน  1,716  หลังคาเรือน  เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อ  พื้นที่รวมทั้งหมดมีค่าประมาณ 382.65คน/ตารางกิโลเมตร

              จำนวนประชากรแยกตามอายุ

จำนวนประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 546 547 อายุตำกว่า  18  ปี
จำนวนประชากร 1,556 1,492 อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 360 286 อายุมากกว่า 60 ปี
รวม 2,462 2,325 ทั้งสิ้น  4,787

จำนวนชุมชน 8  ชุมชน

ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย
1.ชุมชนบ้านปราสาท ม.1 73 56 57
2.ชุมชนบ้านปราสาท ม.2 127 195 197
3.ชุมชนบ้านสายโท 1  เหนือ ม.6 122 176 176
4.ชุมชนบ้านสายโท 1  ใต้ ม.7 309 530 506
5.ชุมชนบ้านสายโท 2  ใต้ ม.8 154 226 205
6.ชุมชนบ้านสายโท 2  เหนือ ม.9 127 228 214
7.ชุมชนบ้านตลาดนิคม ม.12 494 508 415
8.ชุมชนบ้านโคกระเหย ม.13 309 543 555

วันที่อ้างอิง  26/11/2563

นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
One Stop Service :OSS
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,054,302

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.